Get Adobe Flash player

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite: www.wolfcomputers.nl van  Wolf Computers te Melick, Nederland. 

Wolf Computers wijst erop dat alle informatie op deze website www.wolfcomputers.nl voor informatieve doeleinden wordt aangeboden.

De door Wolf Computers aangeboden informatie op de website ie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst. Deze website is aan voortdurende verandering onderhevig. Desondanks kan het voorkomen dat informatie niet geheel correct, onvolledig, niet actueel is. Aan informatie en inhoud van deze website kunnen geen garanties, rechten, aanspraken, of toezeggingen worden ontleend.
Wolf Computers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Wolf Computers website verstrekte informatie.
Intellectuele eigendomsrechten
Wolf Computers of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolf computers of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Wolf Computers hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat op,- of via deze internetsites aangeboden producten of diensten expliciet worden geadviseerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van de bezoeker. Wolf computers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Wolf computers als zodanig niet geverifieerd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.